Jak przeliczać mile na kilometry?

Na chwilę obecną większość krajów europejskich korzysta z kilometrów do określania odległości. Mimo to czasami jeszcze można spotkać się z zapisem mili. Dlatego może pojawiać się pytanie o to, ile mila ma kilometrów. Dzisiaj się nad tym pochylimy.

Czym jest mila?

Był czas, gdy to właśnie mila była powszechnie używana do określania miary odległości. Jednak obecnie zastąpiono ją bardziej uniwersalną jednostką, czyli kilometrami. Jedynie w krajach anglosaskich korzysta się jeszcze z mil oraz w żegludze i lotnictwie.

Trudno jednak mówić o jednym przeliczniku mil na kilometry. Chociaż obecnie jest to dosyć ujednolicone, to w przypadku niektórych krajów można spotkać się z pewnymi rozbieżnościami. Np. Wielka Brytania – 1853, 18 m, Portugalia 1850 m.

Skąd wzięła się mila?

Mila powstała wieki temu. Człowiek bowiem potrzebował w jakiś sposób określać, jaka odległość ma zostać pokonana. Dlatego powstała mila, które określała tysiąc podwójnych kroków rzymskiego legionisty. Jednak była to dosyć płynna jednostka, przez co mogła się różnić zależnie od miejsca. Ogólnie jednak przyjmowało się, że jest to ok. 1500 m.

Z tego powodu doszło do pewnego ujednolicenia, by było wiadome, ile mila ma kilometrów. Powstały więc mile morskie i lądowe. Dzięki temu nawigowanie miało stać się prostsze.

Mila polska

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że swego czasu korzystano także z mili polskiej. Jednak tutaj także nie można mówić o konkretnej odległości. Zależnie od regionu i czasu mogła ona wynosić 7146-8534 m. Dodatkowo rozróżniano trzy rodzaje mili:

  • Mała – 2500 sążni
  • Średnia – 3333 sążni
  • Wielka – 3750 sążni

Jak przeliczać mile na kilometry?

Przeliczanie obu tych jednostek miary nie jest szczególnie trudne. Sposób przeliczania wyjaśniano już m.in. na blogu tuningi.pl, jednak my zrobimy to również. Należy jedynie podstawić odpowiednie wartości pod wzór:

lk – liczba kilometrów

lm – liczba mil

 

lm = lk/1,61

lk = lm*1,61

Jeśli jednak chcemy przeliczyć wartości dla innego typu mil, wystarczy podstawić pod wzór odpowiednią wartość.

Podsumowanie

Mila dla wielu krajów Europy jest historyczną jednostką, z której obecnie się już nie korzysta. Jednak w przypadku krajów anglosaskich można jeszcze się z nią spotkać. Nieznacznie jej wartości mogą się różnić zależnie od miejsca.

Na chwilę obecną rozróżnia się dwie mile: morską (1852m) oraz lądową (1609,344m).